Co všechno umíme a s čím Vám poradíme

Účetnictví Braunschlager

Otevírací doba
Po - Čt: 09:00 - 17:00
Adresa
Turgeněvova 1297/11, 618 00, Brno
Rychlý kontakt
+420 604 158 024

Poskytujeme komplexní účetní služby od zpracování dokladů až po zhotovení daňového přiznání. Specializujeme se na agendu účetnictví, mezd a přiznání převážně pro živnostníky (OSVČ) a střední podniky, pro které je výhodné si nechávat zpracovat účetnictví externě a nevyplatí se jim účetního zaměstnat z důvodů vysokých nákladů na takovou pozici, ať už se jedná o mzdové náklady, zajištění vzdělávání, náklady na upgrade software apod. Vám, kteří se řadíte mezi takové subjekty, nabízíme celou řadu služeb, které Vám ulehčí Vaše podnikání za rozumné ceny. V klidu si prohlédněte další záložky a v případě, že Vás zaujme naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat.

* ceny jsou uvedeny bez DPH

Roční zpracování

 • nejste plátcem daně v paušálním režimu, ale také nejste plátce DPH
 • 1x za rok potřebujete dát dohromady své "papíry", a splnit své povinnosti vůči státu
 • doklady shromažďujete v krabici od bot
 • Cena již od 4.000,- Kč
 • Cena zahrnuje zpracování dokladů, vyhotovení Přiznání k dani z příjmu fyzických osob a Přehledů na sociální a zdravotní pojištění a poradenství

Pololetní zpracování

 • Pokud máte dokladů přece jenom více, nejste plátce DPH a nepotřebujete mít účetní výkazy pravidelně, je pro Vás vhodná tato nabídka.
 • Doklady od Vás převezmeme 2x do roka
 • Cena již od 4.000,- Kč
 • V případě většího množství dokladů se cena odvíjí od řádků v evidenci.
 • Do 149 řádků platí výše uvedená cena, za každých dalších 50 řádků si účtujeme 1000,- Kč navíc.
 • Podrobný rozpis cen je uveden ve smlouvě
 • Neplatíte nikdy více, než úkony, které pro Vás provedeme.

Čtvrtletní zpracování

 • Tuto variantu budou potřebovat čtvrtletní plátci DPH nebo podnikatelé, kteří chtějí vědět, jak hospodaří v průběhu zdaňovacího období.
 • Ceny začínají od 3.000,- Kč za čtvrtletí (1.000,- Kč za měsíc)

Měsíční zpracování

 • Měsíční zpracování nabízíme měsíčním plátcům DPH. Každý měsíc od Vás převezmeme doklady, ty zaevidujeme a vyhotovíme přiznání k DPH a další související hlášení.
 • Uvedená varianta je možná účtovat paušálem, kdy platíte stále stejnou cenu nebo tzv. položkový sazebník, který vychází z množství zápisů v evidenci a v knihách faktur.
 • Ceny začínají od 1.500,- Kč

Účetnictví jsou povinni vést:

 • Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.
 • Zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.
 • Fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku.
 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.
 • Ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí.
 • Ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou povinnou vést účetnictví.
 • Ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.
 • Pokud jste jedna z výše uvedených osob, tak Vám nabízím Vedení účetnictví.

Měsíční zpracování

 • V případě, že jste měsíčními plátci DPH nebo jste firma, tahle nabídka je přímo pro Vás
 • Cena pro OSVČ již od 1.500,- Kč za měsíc, právnické osoby od 2.000,- za měsíc.
 • U všech výše uvedených variant je možné domluvit jak účtování paušálem, kdy platíte stále stejnou cenu nebo tzv. položkový sazebník, který vychází z množství zápisů v účetním deníku.
 • U položkového sazebníku dochází k mýlce, že co doklad, to položka. Prvotní doklady (paragony) stejného významu slučujeme do souhrnných dokladů a tyto pak účtujeme daným zápisem do účetních knih.
 • Př. 10 paragonů za naftu
 • = 2 položky deníku (účetnictví plátce DPH)
 • = 1 položka (daňová evidence plátce i neplátce DPH)
 • Cena za účetní zápis = 30,- Kč

Zjednodušíme Vaše pracovní procesy

Máte zaměstnance nebo pracovníky na dohodu? Nabízíme Vám vedení personalistiky. Zpracujeme pro Vás následující dokumenty:

 • Vaši firmu zaregistrujeme na příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách vašich zaměstnanců i pojišťovně Kooperativa, kam jste povinni hradit zákonné pojištění zaměstnavatele
 • Přihlásíme a odhlásíme Vaše zaměstnance na úřadech
 • Pracovní smlouvy i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Prohlášení o bezpečnosti práce
 • Dohody o hmotné odpovědnosti
 • Rozvázání pracovního poměru dohodou
 • Výpověďi z pracovního poměru
 • Zápočtové listy
 • A spoustu dalších dokumentů, které je třeba vyhotovit v případě, že máte zaměstnance.

Na základě podkladů k docházce Vám zpracujeme:

 • Evidenci docházky
 • Mzdy a výplatní pásky pro zaměstnance
 • Připravíme podklady k platbě odvodů, který Vám včas doručíme
 • Pro Vaše zaměstnance zpracujeme vyúčtování záloh na daň.
 • Zpracujeme a evidujeme všechny zákonné tiskopisy – mzdové listy, evidenční listy aj.

Za vedení mzdové agendy si účtujeme následující ceny.

 • 500,-/měsíc - zpracování mezd do 2 zaměstnanců
 • 250,-/osoba/měsíc - zpracování mezd od 3 zaměstnanců
 • 350,-/osoba/měsíc - zpracování mezd s výpočtem exekuce
 • 130,-/osoba/měsíc - zpracování odměny u dohody nepodléhající odvodům
 • 300,- Kč/600,- Kč za zpracování vstupní dokumentace zaměstnance občana ČR/cizince
 • 300,- Kč/600,- Kč za zpracování výstupní dokumentace zaměstnance občana ČR/cizince
 • 1.500,- Vyhotovení ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • 1.500,- Vyhotovení ročního vyúčtování daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou

Po důkladně provedené inventuře Vám nachystáme daňové přiznání.

Fyzické osoby – podnikatelé

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně Přehledu na ČSSZ a Přehledu na ZP

Zaměstnanci

 • Neprovedl Vám Váš zaměstnavatel vyúčtování záloh? My Vám zpracujeme podklady a připravíme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Právnické osoby

 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh.

DPH

 • Samozřejmostí je u plátců zpracování přiznání k DPH.
 • Souhrnné hlášení pro plátce s plněním do zemí EU
 • Kontrolní hlášení

Silniční daň

 • Pokud používáte vozidlo ke svému podnikání, zpracujeme Přiznání k silniční dani.

Zaměstnavatelé

 • Zpracujeme pro Vás roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a roční vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

Ostatní přiznání

 • Přiznání k dani z převodu nemovitosti
 • Přiznání k dani z nemovitosti

Ceník

 • Zpracování přiznání pro zaměstnance - od 800,- Kč za přiznání
 • Přiznání DPH - 500,-Kč/přiznání
 • Kontrolní hlášení - 500,-Kč/hlášení
 • Daň silniční - 300,-/vozidlo/rok
 • Daň z příjmu pro OSVČ - od 3.000,-/rok včetně Přehledů na SSZ a ZP
 • Daň z příjmů pro právnické osoby – od 10.000,-/rok včetně povinných příloh

Cenu pro Vaši firmu Vám nezávazně spočítáme na Váš dotaz

Máme 25 let zkušeností z praxe

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství týkající se jejich ekonomické činosti s dopady na účetnictví a daně.

Pokud by Váš problém přesahoval naše zkušenosti, doporučíme Vám odborníky v daňovém poradenství. Smluvní zákazníci mají poradenství zahrnuto v ceně.

Váš čas je drahý a my to víme

Dobře víme, že čas je drahý. A ten našich klientů obzvlášť. Proto Vám ho rádi pomůžeme ušetřit a vyřídíme za Vás jakékoli záležitosti související s vyřizováním živnostenských oprávnění nebo jiných věcí ohledně podnikatelských oprávnění. Můžeme Vás také zastoupit při kontrolách, ať už budou přicházet z úřadu živnostenského nebo finančního. Také Vás můžeme zastoupit při jednání se správou sociálního zabezpečení nebo se zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě Vám rádi pomůžeme také při jednání s jakýmikoli dalšími vykonavateli veřejné správy.

Ceník

1000 Kč za každou započatou hodinu přípravy podkladů, dobu cesty a dobu strávenou na úřadě provádějícím kontrolu.

Ušetříme Váš čas

Doklady předáváte v místě, které Vám bude vyhovovat. Doklady vyzvedneme v sídle Vaší firmy.

Nabízíme

 • zastupování u finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven včetně pomoci při přípravě potřebných dokladů a dokumentace.
 • Při zakládání firmy konzultace o vhodné formě společnosti(OSVČ, spol s.r.o. atd)
 • Pomoc při kompletaci dokumentů, registrace klienta na úřadech, hlídání dodržení lhůt.
 • rozbory hospodaření
 • výstupy pro externí uživatele – banky, statistický úřad, celní úřad
 • vyzvedávání dokladů

Rádi pro Vás zpracujeme:

 • zápisy z valných hromad
 • vnitřní předpisy – vnitropodniková směrnice
 • ostatní tiskopisy, které potřebuje firma pro svou činnost
 • výkazy ČSÚ
 • podklady pro dotace

Nenašli jste to, co hledáte?

Po vzájemné domluvě jsme připraveni Vám poskytnout i další administrativní služby.